934 60 98 20 info@alucan.eu

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Per donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d’aquest lloc web -en endavant el prestador posa a disposició dels usuaris la següent informació:
Denominació Social: Alucan ENTEC, SA
Domicili Social: Av. De l’Mogent, 242-250. Pol. Ind. El Mogent. 08450 LLINARS DEL VALLÈS (BARCELONA)
NIF: A-58524265
Teléfono: +34 934609820
e-Mail: info@alucan.eu
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 9252, Foli 055, Fulla Núm. 105246, Inscripció 1a.
OBJECTE Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos de aplicació.
Alucan ENTEC, SA es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer en el domini web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.
RESPONSABILITAT
ALUCAN ENTEC, SA s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
Alucan ENTEC, SA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugues ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta laposibilidad que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catástrofesnaturales, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
Protecció de dades Personals
ALUCAN ENTEC, SA es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) el seu Reglament de Desenvolupament de la LOPD i el UE RGPD 679/2016, que podrà consultar a la nostra POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
L’únic punt de recollida de dades de caràcter personal de la pàgina web és el formulari de contacte, la finalitat és la de resoldre els dubtes i qüestions que l’usuari desitgi formular. La introducció de les dades en aquest formulari implica l’acceptació de l’usuari a l’tractament de les seves dades per part de l’prestador amb la finalitat de resoldre dubtes i la remissió d’enviaments de comunicacions comercials electròniques.
Propietat intel·lectual i Industrial 
el lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si és el cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de Alucan ENTEC, SA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l’prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugues suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el Correu Electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís legal.
LLEI APLICABLE Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.